Reklamation

Beløbsmæssig dækning  
Glarmesterlaugets Garantiordning dækker krav på op til kr. 100.000,00 ekskl. moms pr. sag. Den maksimale dækningssum for det enkelte medlem af Glarmesterlauget er kr. 500.000,00 ekskl. moms.

Reklamationsfrister 
Garantiordningen gælder i 5 år efter at arbejdet er afsluttet. Opstår der problemer inden for denne periode, skal du rette henvendelse til det medlem, som har udført arbejdet. Hvis du ønsker at klage til Glarmesterlauget i Danmark over glarmesterarbejde, som er udført af et af laugets medlemmer, skal du senest 4 måneder efter, at det pågældende medlem har afvist klagen, skrive til Glarmesterlauget.

Du kan kontakte Glarmesterlauget på følgende adresse:

Glarmesterlauget i Danmark
Gothersgade 160
1123 København

Tlf. 33 13 65 10
Fax 33 13 65 60

Du har også mulighed for at klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.kfst.dk

© Glarmester Sønderbye ApS - Solsortevej 3 - 4340 Tølløse - Tlf. 40 82 28 27 - info@glarmester-bs.dk
Web by SideWalk